www.kma.zcu.cz
A kde sídlí pán temnot a antikrist? ... první dveře vlevo
                                                                'Zeď nářků KMA' směřuje tazatele do kanceláře vedoucího katedry
česká verzewww.kma.zcu.cz
english versionwww.kma.zcu.cz
 
AKTUALITY 2014
KATEDRA
PRO UCHAZEČE
LIDÉ
VÝZKUM
Působení v zahraničí
Spolupráce s praxí
Výzkumný záměr
Institut ITI
WebMATH
Centrum CAM
Aplikované výsledky
STUDIUM
PROJEKTY
KNIHOVNA
POČÍTAČE
AKCE
FOTKY
KARIÉRA
FAQ
KMA interně
obsah zabalen
obsah rozbalen

stránky jsou optimalizovány
pro nejnovější verze prohlížečů
LYNX a LINKS ;)


 
Fakulta aplikovaných věd --> Katedra matematiky --> Oddělení matematické analýzy
<<   o   >>

zaměstnanec katedry
   RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D.

  kancelář:  UC-253
  telefon:  ++420 377 63 2650
  e-mail:  
benedikt@kma.zcu.cz
  www:  http:/www.KMA.zcu.cz/Jiri.Benedikt
 (orion: http://home.zcu.cz/~benedikt)

HOME
publikace
granty
konference
výuka
absolventi
aktivity

Konference a zahraniční pobyty

Zahraniční pobyty  

 • Universität Rostock
  Rostock, Německo (2006, 1 týden)

 • Universität Rostock
  Rostock, Německo (2004, 2 týdny)

 • Universidad de Granada
  Granada, Španělsko (2001, 3 měsíce)
Vystoupení na mezinárodních konferencích a seminářích
 • Aplimat 2007 6th International Conference Aplimat 2006
  Bratislava, Slovenská republika (2007); anglicky

 • Wolfram Technology Conference 2006
  Champaign, Illinois, USA (2006); anglicky

 • CDDE 2006 Colloquium on Differential and Difference Equations
  Brno, Česká republika (2006); anglicky

 • AIMS 2006 AIMS' Sixth International Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Application
  Poitiers, Francie (2006); anglicky

 • IMS 2006 International Mathematica Symposium
  Avignon, Francie (2006); anglicky

 • Aplimat 2006 5th International Conference Aplimat 2006
  Bratislava, Slovenská republika (2006); anglicky

 • Wolfram Technology Conference 2005
  Champaign, Illinois, USA (2005); anglicky
  (Ke stažení abstrakt PS.gz nebo PDF
  a folie PS.gz nebo PDF)

 • Equadiff 11 International Conference on Differential Equations. Czecho--Slovak series
  Bratislava, Slovenská republika (2005); anglicky
  (Ke stažení abstrakt PS.gz nebo PDF
  a folie PS.gz nebo PDF)

 • Modelling 2005 The Third IMACS Conference on Mathematical Modelling and Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
  Plzeň, Česká republika (2005); anglicky
  (Ke stažení abstrakt PS.gz nebo PDF a folie PS.gz nebo PDF)

 • Nikolskii 100 Function Spaces, Approximation Theory, Nonlinear Analysis
  Moskva, Rusko (2005); anglicky
  (Ke stažení abstrakt PS.gz nebo PDF a folie PS.gz nebo PDF)

 • Aplimat 2005 4th International Conference Aplimat 2005
  Bratislava, Slovenská republika (2005); anglicky
  (Ke stažení abstrakt PS.gz nebo PDF a folie PS.gz nebo PDF)

 • WCNA 2004 The Fourth World Congress of Nonlinear Analysts
  Orlando, Florida, Spojené státy americké (2004); anglicky - zvaná přednáška
  (Ke stažení abstrakt PS.gz nebo PDF
  a folie PS.gz nebo PDF)

 • FSDONA 2004 Function Spaces, Differential Operators and Nonlinear Analysis
  Milovy, Svratka, Česká republika (2004); anglicky
  (Ke stažení abstrakt PS.gz nebo PDF
  a folie PS.gz nebo PDF)

 • CDEA 2003 Conference on Differential Equations and Applications
  Žilina, Slovenská republika (2003); anglicky
  (Ke stažení abstrakt PS.gz nebo PDF
  a folie PS.gz nebo PDF)

 • Seminar in Differential Equations
  Pavlov, Česká republika (2002); anglicky
Postery na mezinárodních konferencích
 • Aplimat 2007 The 6th International Conference Aplimat
  (spoluautoři Jan Čepička, Petr Girg a Peter Takáč)
  Bratislava, Slovensko (2006); anglicky

 • Wolfram Technology Conference 2006
  (spoluautoři Jan Čepička, Petr Girg a Peter Takáč)
  Champaign, Illinois, USA (2006); anglicky

 • CDDE 2006 Colloquium on Differential and Difference Equations
  (spoluautoři Jan Čepička, Petr Girg a Peter Takáč)
  Brno, Česká republika (2006); anglicky

 • AIMS 2006 AIMS' Sixth International Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Application
  (spoluautoři Jan Čepička, Petr Girg a Peter Takáč)
  Poitiers, Francie (2006); anglicky

 • IMS 2006 International Mathematica Symposium
  (spoluautoři Jan Čepička, Petr Girg a Peter Takáč)
  Avignon, Francie (2006); anglicky

 • Seminar in Differential Equations
  (spoluautoři Jan Čepička, Petr Girg a Peter Takáč)
  Malá Morávka, Česká republika (2006); anglicky

 • Aplimat 2006 The 5th International Conference Aplimat
  (spoluautoři Jan Čepička, Petr Girg a Peter Takáč)
  Bratislava, Slovensko (2006); anglicky

 • Wolfram Technology Conference 2005
  (spoluautoři Jan Čepička, Petr Girg a Peter Takáč)
  Champaign, Illinois, USA (2005); anglicky
  (Ke stažení PS.gz)

 • Modelling 2005 The Third IMACS Conference on Mathematical Modelling and Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
  (spoluautoři Jan Čepička, Petr Girg a Peter Takáč)
  Plzeň, Česká republika (2005); anglicky
  (Ke stažení PS.gz)

 • Modelling 2005 The Third IMACS Conference on Mathematical Modelling and Computational Methods in Applied Sciences and Engineering
  (spoluautoři Bohumír Bastl, Petr Girg, Pavel Martínek, Josef Otta a Petr Tomiczek)
  Plzeň, Česká republika (2005); anglicky
Mezinárodní školy
 • Parallel Computation a Numerical Computation in Mathematica
  Champaign, Illinois, USA (2004)

 • Computer-aided mathematical modeling with Mathematica
  Praha, Česká republika (2004)

 • Topological Methods in the Calculus of Variations and Dynamical Systems
  International School and MiniWorkshop, Brescia, Itálie (2003)
 • Seminar in Differential Equations
  Pavlov, Česká republika (2002)

 • EVEQ 2000 International Summer School on Evolution Equations
  Praha, Česká republika (2000)

 • Seminar in Differential Equations
  International School, Kvilda, Česká republika (2000)
Ostatní vystoupení
 • 10. setkání učitelů matematiky
  Srní, Česká republika (2006); česky

 • Mathematisches Kolloquium
  Universitaet Rostock, Rostock, Německo (2004); anglicky
  (Abstrakt ke stažení PS.gz nebo PDF)

 • Seminar on Differential Equations and Integration Theory
  Matematický ústav Akademie věd ČR Praha (2004); česky

 • Seminar on Partial Differential Equations
  Matematický ústav Akademie věd ČR Praha (2004); anglicky

 • Seminar on Qualitative Theory of Ordinary and Functional Differential Equations
  Matematický ústav Akademie věd ČR Brno (2003); česky
  (Ke stažení folie PS.gz nebo PDF)

 • Seminář CAMu
  Plzeň (2001); česky

 • Seminář CAMu
  Plzeň (2001); česky

 • 0. škálový seminář
  Pernink (2001); česky
  (Ke stažení folie PS.gz nebo PDF)

 • MOSD 2001 MeziOborový Seminář Doktorandů
  Pernink (2001); česky
  (Ke stažení folie PS.gz nebo PDF)

 • SVOČ 2001 Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti
  Opava (2001); česky
  (Ke stažení folie PS.gz nebo PDF)

 • Přehlídka studentských odborných prací FAV ZČU
  Plzeň (2001); česky
  (Ke stažení folie PS.gz nebo PDF)

 • 8. studentská konference VŠTEZ
  Černice (2000); česky
  (Ke stažení folie PS.gz nebo PDF)

 • 7. studentská konference VŠTEZ
  Černice (1999); česky
  (Ke stažení folie PS.gz nebo PDF)
Ostatní postery
 • 10. setkání učitelů matematiky
  (spoluautoři Jan Čepička, Petr Girg a Peter Takáč)
  Srní, Česká republika (2006); česky

Ceny a uznání
 • 2006 bibliografie v Who'sWho in the World, 23. vydání, 2006

 • 2004 Cena rektora Západočeské univerzity v Plzni za výzkum

 • 2001 Cena rektora Západočeské univerzity v Plzni za výzkum

 • 2001 Cena děkana Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

 • 2001 3. místo v soutěži SVOČ, sekce Matematická analýza
Grantová činnost a vědecké projekty
 • 2006-2008 Leonardo da Vinci, EU
  EVLM – European Virtual Laboratory of Mathematics

 • 2005-2011 Výzkumný záměr MŠMT ČR, MSM 4977751301

 • 2004-2008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekt č. 1N04078
  Realizace interaktivně-informačního portálu pro vědecko-technické aplikace

 • 2004 Fond rozvoje vysokého školství MŠMT ČR, projekt č. 1353/2004/G6
  Nelineární diferenciální rovnice čtvrtého řádu

 • 2003-2005 Grantová agentura ČR, projekt č. 201/03/0671
  Qualitative and Numerical Analysis of Nonlinear Differential Equations

 • 2002 Fond rozvoje vysokého školství MŠMT ČR, projekt č. 971/2002/G4
  Studium nelineárních počátečně-okrajových úloh modelů visutých mostů

 • 2001-2002 Grantová agentura ČR, projekt č. 201/00/0376
  Nonlinear Boundary Value Problems - existence and multiplicity results

 • 1999-2004 Výzkumný záměr MŠMT ČR, MSM 235200001
  Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání

Zahraniční pobyty (z databáze KMA)

»  2011, Německo (Rostock) - Spolupráce s prof. Takácem
»  2010, USA () - Aktivní úeast na Wlfram technology Conference 2010
»  2010, Německo (Rostock) - Vědecká spolupráce s profesorem Takáeem, rozpracování spoleeného elánku
»  2009, USA () - Konference International Mathematica USER Conference 2009
»  2009, Německo (Rostock) - Vědecká spolupráce s prof. Takáeem
»  2008, USA (Illinois) - Konference WUTC 2008, poednesena poednáška "Bifurcation Diagrams Using web Mathematica""
»  2008, Nizozemsko () - Aktivní úeast na konferenci IMS 2008, poednáška "Spectra and Bifurcation Diagrams on the Web"
»  2008, Německo (Rostock) - Vědecká spolupráce s prof. Takáeem z Universität Rostock, rozepsání spoleeného elánku
»  2008, Německo (Rostock) - Vědecká spolupráce s prof. Takáčem, práce na společném článku
»  2008, Německo (Bremen) - Konference Gamm 2008,přednesení přednášky "Ordinary p-Biharmonic Problems"
»  2008, Maďarsko (Miškolc) - Setkání oe1itelského týmu projektu EVLM, shrnutí prácea vytýeení dal1ích cílu
»  2008, Finsko (Tulossilta) - setkání řešitelského týmu EVLM, dokončení projektu
»  2007, Slovensko (Bratislava) - Prednesení poíspivku na konferenci Aplimat 2007
»  2006, Německo (Rostock) - poíprava odborného elánku s dr. Girgem a prof. Takáeem
»  2006, Francie (Avignon) - Poednesení príspivku na konfer IMS a AIMS
»  2005, Slovensko (Bratislava) - Úeast a poíspivek na konferenci Equadiff 11: Quasilinear Problems of the 2n^th-order.
»  2005, Slovensko (Bratislava) - Vystoupení na mezinárodní konferenci APLIMAT 2005.
»  2005, Rusko (Moscow) - Poíspivek na mezinárodní konferenci Function Spaces, Approximation Theory, Nonlinear Analysis.
»  2004, USA (Orlando) - Vystoupení na: The Fourth World Congress of Nonlinear Analysts (WCNA 2004).
»  2004, USA (Melbourne) - Pracovní náv1tiva na Florida Institute of Technology.
»  2004, Německo (Rostock) - Poednáška na semináoi katedry matematiky Universtitat Rostock.
»  2003, Slovensko (Žilina) - Vystoupení na mezinárodní konferenci CDEA 2003.
»  2003, Itálie (Brescia) - Mezinárodní škola a workshop na matedoe matematiky Universita Catolica Del Sacro Cuore.
»  2001, Španělsko (Granada) - Studijní pobyt na Universidad de Granada

ANALYZA.kma.zcu.cz   GEOMETRIE.kma.zcu.cz   NUMERIKA.kma.zcu.cz   STATISTIKA.kma.zcu.cz   GEOMATIKA.kma.zcu.cz   www.ITI.zcu.cz   http://dimatia.fav.zcu.cz/DM/dm.kma   www.ZCU.cz   www.FAV.zcu.cz   PHONE.zcu.cz   PUBLIKACE.zcu.cz   SEARCH.zcu.cz   STAG.zcu.cz
Creative Commons License