vyzkum_obr

VÝZKUM NA KMA A VP5

V oblasti matematiky se věnujeme jak základnímu výzkumu, tak i výzkumu aplikovanému. Většina výzkumných aktivit je realizována v součinnosti s partnerským oborovým oddělením VP5 Kvalitativní a kvantitativní studium matematických modelů, jež je součástí Evropského centra excelence NTIS – Nové technologie pro informační společnost.

Přednášek na konferencích
za posledních 10 let

561

Vědeckých článků
za posledních 10 let

483

Řešených projektů
za posledních 10 let

43