Projekty a granty

Aktuálně řešené projekty

 • Nelineární úlohy s nestandardní difuzí (2022–2024) GA ČR
 • Moderní metody pro tvarovou optimalizaci Francisových turbín (2022–2025) TA ČR
 • Zobecněné symetrie a ekvivalence geometrických dat (2021-2024) GA ČR
 • Regularita zobrazení a aplikace (2020–2022) GA ČR
 • Nakrytí grafů: Symetrie a složitost (2020–2022) GA ČR
 • Strukturální vlastnosti tříd grafů charakterizovaných zakázanými indukovanými podgrafy (2020–2022) GA ČR
 • Moderní geometricko–numerické metody v simulaci nestlačitelného turbulentního proudění pro reálné úlohy velkého rozsahu (2019–2022) GA ČR

Vybrané úspěšně ukončené projekty

 • Vývoj programu ATHENA 2021 – smluvní výzkum pro Škoda JS
 • Rough modely frakcionální stochastické volatility (2018–2021) GA ČR
 • Diferenciální rovnice se speciálními typy nelinearit (2018–2020) GA ČR
 • PUNTIS – Podpora udržitelnosti centra NTIS, klíčová aktivita Matematické modelování (2015–2020) MŠMT
 • Ramseyovské aspekty barvení grafů (2017–2019) GA ČR
 • MOTOR – Multi-ObjecTive design Optimization of fluid eneRgy machines (2015–2018) EC
 • Parciální diferenční a diferenciální rovnice na mřížkách (2015–2017) GA ČR
 • Analýza stability optim a ekvilibrií v ekonomii (2015–2017) GA ČR
 • Inovativní postupy pro zvyšování užitných vlastností vodních turbín s využitím tvarové optimalizace založené na moderních metodách geometrického modelování (2013–2016) TA ČR