Smluvní výzkum

Optimalizace palivových vsázek jaderných reaktorů

V této oblasti dlouhodobě vyvíjíme v rámci smluvního výzkumu pro společnost Škoda JS, a.s. softwarový systém Athena určený pro navrhování a optimalizaci palivových vsázek jaderných reaktorů. Jedná se při tom o reaktory provozované v českých jaderných elektrárnách, tedy o tlakovodní typy VVER440 (Dukovany) a VVER1000 (Temelín).

Softwarový systém Athena je užíván pro výpočty palivových cyklů s danými provozními vlastnostmi splňujících přitom všechny bezpečnostní limity. Výpočty slouží jako podklady studií provozovatelnosti jaderných elektráren podle různých scénářů plánování provozu včetně jeho ekonomie.

Od roku 2015 se softwarový systém Athena stal oficiálním prostředkem pro navrhování palivových cyklů jaderné elektrárny Dukovany (EDU).

Pro jadernou elektrárnu Temelín (ETE) byly využitím tohoto softwaru vypracovány studie provozovatelnosti bloků s novým typem paliva, na jejichž základě bylo příslušné palivo licencováno Státním úřadem jaderné bezpečnosti (SÚJB).

V roce 2021 byly vypracovány studie provozovatelnosti jednotlivých bloků jaderné elektrárny Temelín (ETE) s novými typy paliva (SMV21 Vývoj modulů ETE pro optimalizaci palivových vsázek OPAL-ATHENA) v souvislosti s přechodem na dlouhé palivové cykly. 

V roce 2021 byla rovněž vypracovány rozsáhlé studie možných scénářů provozovatelnosti jednotlivých bloků v závislosti na využitelných typech paliva s různými obohaceními čítající desítky návrhů jaderné elektrárny Dukovany (SMV21 Vývoj modulů EDU pro optimalizaci palivových vsázek OPAL-ATHENA). 

Bližší informace (kontrola RIV):
Roman Čada (cadar@kma.zcu.cz)

Optimalizace automatických převodovek

V této oblasti probíhá smluvní výzkum pro společnost Ricardo UK Ltd. (Velká Británie)

V letech 2015-18 byly vyvinuty pokročilé algoritmy a příslušné výpočetní moduly pro výpočty optimálních návrhů planetových soukolí a řadicích prvků s předepsanými vlastnostmi pro nové architektury automatických převodovek (SMV16 Generating and testing nonisomorphic structures a SMV17 Nonlinear multi-objective optimisation problems with permutable vector functions). 
Software je využíván pro výběr a optimalizaci vhodných typů převodovek na základě požadavků zákazníků.

Bližší informace (kontrola RIV):
Roman Čada (cadar@kma.zcu.cz)