DOKTORSKÉ STUDIUM – Matematika

Titul: Ph.D.
Standardní délka studia: 4 roky
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
Jazyk výuky: čeština, angličtina

Možnost studijních stáží v zahraničí

Popis

Cílem je příprava vysoce kvalifikovaných výzkumných pracovníků v různých matematických disciplínách (matematická analýza, diskrétní matematika, numerická matematika, geometrie atd.). Studium je zaměřeno jednak na poznání teoretického základu konkrétní disciplíny a dále na podrobné seznámení se s nejvýznamnějšími poznatky v užším zaměření, propojených s tématem disertační práce. Podstatným cílem je rovněž zapojení studentů do života mezinárodní matematické komunity.

Co se naučím

Absolventi prokazují hluboké znalosti pokročilých matematických technik, umí samostatně analyzovat problémy a konstruovat důkazy v abstraktních matematických modelech, jsou schopni se matematicky vyjádřit stručným, jasným a rigorózním způsobem odpovídajícím kontextu. Mají zkušenosti s prací v mezinárodních týmech, umí zpracovat, sepsat, ústně prezentovat a obhájit velký odborný projekt.

JAK SE UPLATNÍM

Uplatnění najdete v základním i aplikovaném výzkumu ve veřejné i privátní sféře, v akademickém prostředí i v dalších společnostech a institucích využívajících matematické metody a poznatky – jak v ČR, tak i v zahraničí.

doc. Ing. Bohumír Bastl, Ph.D. Pokročilé symbolicko-numerické výpočty v geometrii a geometrickém modelování
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. Pokročilé symbolicko-numerické výpočty v geometrii a geometrickém modelování
doc. RNDr. Jan Vršek, Ph.D. Pokročilé symbolicko-numerické výpočty v geometrii a geometrickém modelování
   
doc. RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D. Nelineární okrajové úlohy pro diferenciální a diferenční rovnice
doc. Ing. Radek Cibulka, Ph.D. Nelineární okrajové úlohy pro diferenciální a diferenční rovnice
prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. Nelineární okrajové úlohy pro diferenciální a diferenční rovnice
prof. Ing. Petr Girg, Ph.D. Nelineární okrajové úlohy pro diferenciální a diferenční rovnice
doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D. Nelineární okrajové úlohy pro diferenciální a diferenční rovnice
prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc. Nelineární okrajové úlohy pro diferenciální a diferenční rovnice
doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D. Nelineární okrajové úlohy pro diferenciální a diferenční rovnice
   
doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D. Numerické modely, metody a algoritmy a jejich analýza
doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D. Numerické modely, metody a algoritmy a jejich analýza
doc. Dr. Ing. Miroslav Rozložník, DSc. Numerické modely, metody a algoritmy a jejich analýza
doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. Numerické modely, metody a algoritmy a jejich analýza
   
doc. Ing. Roman Čada, Ph.D. Algoritmy pro těžké úlohy kombinatorické optimalizace
   
doc. Ing. Radek Cibulka, Ph.D. Variační analýza a algoritmy nehladké optimalizace
   
doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D. Matematické modely teoretické ekologie
   
prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. Matematické modely proudění tekutin
RNDr. Šárka Nečasová, Ph.D. Matematické modely proudění tekutin
   
doc. Ing. Roman Čada, Ph.D. Strukturální teorie grafů
doc. RNDr. Přemysl Holub, Ph.D. Strukturální teorie grafů
prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc. Strukturální teorie grafů
prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc. Strukturální teorie grafů
prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc. Strukturální teorie grafů

Ing. Petr Nečesal, Ph.D. Nelineární okrajové úlohy pro diferenciální a diferenční rovnice
doc. Ing. Jan Pospíšil, Ph.D. Nelineární okrajové úlohy pro diferenciální a diferenční rovnice
   
RNDr. Jan Papež, Ph.D. Numerické modely, metody a algoritmy a jejich analýza
Ing. Jakub Šístek, Ph.D. Numerické modely, metody a algoritmy a jejich analýza
   
Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D. Matematické modely proudění tekutin
RNDr. Mgr. Václav Mácha, Ph.D. Matematické modely proudění tekutin


Seznam je aktualizován dle rozhodnutí děkana, který stanovuje další konzultanty-specialisty na základě návrhu školitelů pro konkrétní studenty.