DOKTORSKÉ STUDIUM – Matematika

Titul: Ph.D.
Standardní délka studia: 4 roky
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
Jazyk výuky: čeština, angličtina

Možnost studijních stáží v zahraničí

Popis

Cílem je příprava vysoce kvalifikovaných výzkumných pracovníků v různých matematických disciplínách (matematická analýza, diskrétní matematika, numerická matematika, geometrie atd.). Studium je zaměřeno jednak na poznání teoretického základu konkrétní disciplíny a dále na podrobné seznámení se s nejvýznamnějšími poznatky v užším zaměření, propojených s tématem disertační práce. Podstatným cílem je rovněž zapojení studentů do života mezinárodní matematické komunity.

Co se naučím

Absolventi prokazují hluboké znalosti pokročilých matematických technik, umí samostatně analyzovat problémy a konstruovat důkazy v abstraktních matematických modelech, jsou schopni se matematicky vyjádřit stručným, jasným a rigorózním způsobem odpovídajícím kontextu. Mají zkušenosti s prací v mezinárodních týmech, umí zpracovat, sepsat, ústně prezentovat a obhájit velký odborný projekt.

JAK SE UPLATNÍM

Uplatnění najdete v základním i aplikovaném výzkumu ve veřejné i privátní sféře, v akademickém prostředí i v dalších společnostech a institucích využívajících matematické metody a poznatky – jak v ČR, tak i v zahraničí.