Matematika a finanční studia

Titul: bakalář, Bc.
Doba studia: 3 roky
Forma: pouze prezenční 
Jazyk výuky: čeština 

Možnost studijních stáží v zahraničí

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

POPIS

Náplní studia je porozumění základním technikám z oblasti matematiky, statistiky, informatiky a financí, které se dále využívají v navazujících předmětech zaměřených na získání hlubších znalostí v oblasti finanční informatiky, výpočtové statistiky, finanční a pojistné matematiky, modelů analýzy firmy, teorie informace, matematické ekonomie a základů náhodných procesů.

CO SE NAUČÍM

Naučíte se používat nástroje středně pokročilé matematiky a statistiky, aplikovat a využívat matematické principy a postupy v ekonomických aplikacích a v oblastech finančních modelů. Naučíte se pracovat s komerčními i otevřenými softwarovými nástroji pro statistické zpracování dat a pro simulace, zhodnotit ekonomická data a identifikovat i případné problémy.

JAK SE UPLATNÍM

Po úspěšném dokončení oboru je absolvent primárně připraven ke studiu stejnojmenného navazujícího magisterského programu Matematika a finanční studia. Zároveň se můžete rovnou uplatnit v praxi na analytických pozicích a u poradenských firem působících v oblastech ekonomie a finančních služeb.