MATEMATIKA A FINANČNÍ STUDIA

Titul: Inženýr, Ing.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční 
Jazyk výuky: čeština

Možnost studijních stáží v zahraničí

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Popis

Cílem oboru je vychovávat studenty s kvalitním abstraktním myšlením, znalostí relevantních matematických technik a základních modelů v moderní ekonomii a financích, a v neposlední řadě i schopností zpracování a analýzy reálných i simulovaných dat.

Co se naučím

V průběhu studia získáte obecný přehled o moderních matematických nástrojích a metodách. Důraz bude kladen zejména na oblast statistiky, zpracování dat, diskrétní a spojitou optimalizaci a matematické modelování v ekonomii a financích. Naučíte se vytvářet a analyzovat matematické modely přírodovědných a zejména společenských procesů, provádět jejich počítačové simulace, navrhovat numerické metody jejich řešení a testovat hypotézy na základě zpracování reálných dat.

Jak se uplatním

Po úspěšném ukončení studia se můžete velmi dobře uplatnit v oboru financí, bankovnictví a pojišťovnictví, na různých analytických pozicích poradenských a investičních firem apod. Pokud budete mít chuť, můžete pokračovat ve studiu doktorského programu Matematika.